Podemos compartir coas socias a información que nos achegan para tratar no consello escolar?

Podemos compartir coas socias a información que nos achegan para tratar no consello escolar?

Tamén te pode interesar...