Se o representante da ANPA no pode acudir ao Consello Escolar pode outra persoa asistir no seu lugar?

Se o representante da ANPA no pode acudir ao Consello Escolar pode outra persoa asistir no seu lugar?

Tamén te pode interesar...