Tag: anpas

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

A quen lle corresponde o mantemento das canalizacións de auga fría do colexio ?

Se é unha obra de mantemento corresponderalle ao concello ou ao propio centro, segundo sexa de primaria ou secundaria. Se a obra necesaria vai máis aló dun sinxelo mantemento, a responsabilidade é da Consellaría...

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

Quen ten a responsabilidade da limpeza nos centros escolares?

Igualmente ao mantemento, a responsabilidade da limpeza nos centros de infantil e primaria é dos Concellos, e nos centros de secundaria é da Consellaría de Educación da Xunta de Galicia.

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

Quen ten a responsabilidade de mantemento dos centros escolares?

O mantemento dos centros escolares é responsabilidade dos Concellos no caso dos centros de Primaria, e da Xunta de Galicia no caso dos de secundaria. No caso dos CPI debera existir un convenio entre...

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

O voto no consello escolar pode delegarse? Está contemplado o voto por correo?

Transcribimos aquí a resposta que a Consellaría de Educación nos deu a esta mesma pregunta en escrito do 26 de abril de 2023: “Non cabería o voto delegado, posto que a asistencia ás sesións...

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

Podemos compartir coas socias a información que nos achegan para tratar no consello escolar?

Non só podemos senón que temos esa obriga. Porque a persoa que representa á ANPA no consello escolar non vai alí para expor a súa opinión, vai para expor a opinión da ANPA. E...

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

Pódense pedir as actas do Consello Escolar?

Calquera conselleira ou conselleiro do Consello Escolar pode pedir unha certificación dos acordos tomados en calquera reunión, e ten dereito a acceder a toma a documentación que lle atinxa, entre a que se contan...

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

Os concellos teñen obriga de formar o Consello Escolar Municipal?

Si, todos os concellos que teñan polo menos un centro de primaria, teñen a obriga de constituír o CEM.

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

A dirección do centro debe enviar a documentación do que se trate no Consello Escolar con anterioridade?

Si, cun mínimo de 48 horas e por medios electrónicos se fose posíbel; e hai que entender ese “se fose posíbel”, como: se non houbera algún impedimento obxectivo e demostrábel. Ou sexa, non serve...

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

Se o representante da ANPA no pode acudir ao Consello Escolar pode outra persoa asistir no seu lugar?

Esta pregunta trasladámoslla á consellaría de Educación, e a súa resposta resumida é a seguinte: “A normativa non contempla a designación de suplentes para ningún dos membros do Consello Escolar, de modo que entendemos...

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

Cantos representantes da ANPA e cantos dos nais/pais ten que haber no Consello Escolar?

En primaria: En centros de oito ou máis unidades: cinco nais/ pais, unha delas nomeada pola ANPA. En centros de seis ou sete unidades: tres nais/pais, unha delas nomeada pola ANPA: En centros de...

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

A ANPA ten que ter representante en tódalas comisións do Consello Escolar?

Non, a ANPA ten unha persoa representante no Consello Escolar, que normalmente é quen ocupe a presidencia da ANPA agás de que a Asemblea decidirá outra cousa, pero logo a súa participación nas diferentes...

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

Cal é o procedemento para modificar a persoa representante da ANPA no consello escolar? Por canto tempo se nomea?

A ANPA de cada centro escolar, ou a máis representativa no caso de existir varias, ten dereito a nomear a unha persoa representante no Consello Escolar, agás de que sexa un centro de menos...

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

As familias teñen obriga de pagar algún “complemento” polo comedor escolar?

Non é que non teñan a obriga, é que ese tipo de complementos son unha práctica ilegal que debe ser denunciada.

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

Cando unha ATE (auxiliar técnico educativo) falta ao comedor, quen ten que facerse cargo das crianzas que atende?

A dirección do centro, como responsábel última do comedor, terá que resolver o problema causado pola ausencia.