Tag: asemblea extraordinaria

Como se fai para nomear unha nova directiva ao completo ou parcialmente? Cal é o proceso obrigatorio? Votacións das familias en listas abertas ou pechadas? O proceso en xeral como debería ser

Como se fai para nomear unha nova directiva ao completo ou parcialmente? Cal é o proceso obrigatorio? Votacións das familias en listas abertas ou pechadas? O proceso en xeral como debería ser

En xeral a resposta a esta pregunta está no que digan os Estatutos da Asociación, e  hai tantas posibilidades como estatutos. Maioritariamente, as directivas son nomeadas polas Asembleas en dúas modalidades: Ou ben a...

Quen toma as decisión nunha ANPA?

Quen toma as decisión nunha ANPA?

A asemblea xeral ou a persoa en quen a asemblea delegue. Só en caso de empate nunha votación podería decidirse polo voto de calidade da persoa que ocupe a presidencia. Porén, dende o punto...

Que acordos se toman en asemblea ordinaria? E en extraordinaria?

Que acordos se toman en asemblea ordinaria? E en extraordinaria?

A diferencia entre asembleas ordinarias ou extraordinarias é mínima, basicamente entendemos por asemblea ordinaria a anual obrigatoria, e por extraordinarias todas as demais. Nas ordinarias adoitan aprobarse as liñas xerais do curso que comeza,...

A pertenza á Federación votase en asemblea?

A pertenza á Federación votase en asemblea?

A inclusión dunha ANPA nunha organización de carácter superior, sexa unha Federación, unha Comunidade de ANPAS, un órgano de barrio, unha plataforma, ou calquera outra, sempre ten que ser acordada pola Asemblea Xeral.

Debería ter un ANPA unha canle de comunicación propia? Tense que elixir ou modificar en asemblea?

Debería ter un ANPA unha canle de comunicación propia? Tense que elixir ou modificar en asemblea?

Si, que debe tela. A ANPA ten que determinar en asemblea xeral cal vai ser o método polo que se vai comunicar coas persoas socias, e cal vai ser o método polo que as...