Tag: colexio

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

A quen lle corresponde o mantemento das canalizacións de auga fría do colexio ?

Se é unha obra de mantemento corresponderalle ao concello ou ao propio centro, segundo sexa de primaria ou secundaria. Se a obra necesaria vai máis aló dun sinxelo mantemento, a responsabilidade é da Consellaría...

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

Quen ten a responsabilidade da limpeza nos centros escolares?

Igualmente ao mantemento, a responsabilidade da limpeza nos centros de infantil e primaria é dos Concellos, e nos centros de secundaria é da Consellaría de Educación da Xunta de Galicia.

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

Quen ten a responsabilidade de mantemento dos centros escolares?

O mantemento dos centros escolares é responsabilidade dos Concellos no caso dos centros de Primaria, e da Xunta de Galicia no caso dos de secundaria. No caso dos CPI debera existir un convenio entre...

Se unha  ANPA decide levar a cabo actividades extraescolares o centro pódese negar ou limitar espazos e horarios?

Se unha ANPA decide levar a cabo actividades extraescolares o centro pódese negar ou limitar espazos e horarios?

As actividades da ANPA deben formar parte da programación xeral anual do centro, e esa programación apróbase no Consello Escolar. Así que realmente quen se negaría non sería o centro senón o Consello Escolar....

A ANPA ten dereito a ter local no centro?

A ANPA ten dereito a ter local no centro?

Estritamente, o que pon a normativa é o seguinte: Os directores das escolas de educación infantil e colexios de educación primaria, cando as dispoñibilidades de locais o permitan e o soliciten estas asociacións (está...

A ANPA pode mercar material ou que sexa para o colexio?

A ANPA pode mercar material ou que sexa para o colexio?

A lei orgánica de educación, fala de “recursos” cando di que non poderán provir das actividades levadas a cabo polas asociacións de nais e pais de alumnos e alumnas en cumprimento dos seus fins....

A ANPA pode dar diñeiro ao colexio?

A ANPA pode dar diñeiro ao colexio?

Se o colexio non pode aceptalo, a ANPA tampouco pode darllo. Non é labor das ANPAs financiar aos centros escolares, o Ensino é gratuíto, e iso implica que deben ser as Administracións Públicas quen...

Pode o centro educativo solicitar diñeiro á ANPA?

Pode o centro educativo solicitar diñeiro á ANPA?

Non, en ningún caso. O artigo 122.3 da LOE, modificada pola LOMLOE , dio claramente: “Os centros docentes públicos poderán obter recursos complementarios, logo de aprobación do seu consello escolar, nos termos que establezan...