Tag: como federarse

Pode unha AFA federarse nunha das nosas organizacións?

Pode unha AFA federarse nunha das nosas organizacións?

En canto ás AFAs, a resposta non é tan rotunda. Se por AFA, como adoita ser o caso, entendemos só un cambio de nomenclatura, pero se manteñen as mesmas consideracións en canto ás persoas...

Pode unha asociación de alumnado federarse nunha das nosa organizacións ?

Pode unha asociación de alumnado federarse nunha das nosa organizacións ?

En canto ás asociacións de alumnado, a resposta é non, as Federacións de ANPAS son exactamente iso, e as súas socias teñen que ser ANPAS, ou sexa, asociacións de nais e pais de alumnado...

A pertenza á Federación votase en asemblea?

A pertenza á Federación votase en asemblea?

A inclusión dunha ANPA nunha organización de carácter superior, sexa unha Federación, unha Comunidade de ANPAS, un órgano de barrio, unha plataforma, ou calquera outra, sempre ten que ser acordada pola Asemblea Xeral.