Tag: datos

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

Podemos compartir coas socias a información que nos achegan para tratar no consello escolar?

Non só podemos senón que temos esa obriga. Porque a persoa que representa á ANPA no consello escolar non vai alí para expor a súa opinión, vai para expor a opinión da ANPA. E...

A ANPA está obrigada a ter contratado servizo de protección de datos?

A ANPA está obrigada a ter contratado servizo de protección de datos?

Non existe unha obriga de ter ou non un sistema de protección de datos, non é como antes que había que ter os ficheiros custodiados declarados na Axencia de protección de datos. Pero a...

Todos os anos a dirección dábanos un listado por clases do alumnado con nome e apelidos. Esa era a forma de controlar ao alumnado socio e non socio. Agora o equipo directivo cambiou e néganse a facilitárnoslo polo que a nosa consulta é saber se nolo deben facilitar ou non.

Todos os anos a dirección dábanos un listado por clases do alumnado con nome e apelidos. Esa era a forma de controlar ao alumnado socio e non socio. Agora o equipo directivo cambiou e néganse a facilitárnoslo polo que a nosa consulta é saber se nolo deben facilitar ou non.

Non é unha práctica correcta por parte da dirección do centro a de facilitar a listaxe de alumnado do centro, e dependendo de que datos inclúa esa información mesmo pode ser contraria á normativa...