Tag: deberes

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

As familias poden ter acceso aos exames das súas fillas-os?

Si, temos dereito a velos, pero tamén a obter copia deles, porque así o establece o artigo 531.a (da Lei 39/2015 do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións pública, cando di...

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

O voto no consello escolar pode delegarse? Está contemplado o voto por correo?

Transcribimos aquí a resposta que a Consellaría de Educación nos deu a esta mesma pregunta en escrito do 26 de abril de 2023: “Non cabería o voto delegado, posto que a asistencia ás sesións...

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

Pódense pedir as actas do Consello Escolar?

Calquera conselleira ou conselleiro do Consello Escolar pode pedir unha certificación dos acordos tomados en calquera reunión, e ten dereito a acceder a toma a documentación que lle atinxa, entre a que se contan...

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

A dirección do centro debe enviar a documentación do que se trate no Consello Escolar con anterioridade?

Si, cun mínimo de 48 horas e por medios electrónicos se fose posíbel; e hai que entender ese “se fose posíbel”, como: se non houbera algún impedimento obxectivo e demostrábel. Ou sexa, non serve...

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

Se o representante da ANPA no pode acudir ao Consello Escolar pode outra persoa asistir no seu lugar?

Esta pregunta trasladámoslla á consellaría de Educación, e a súa resposta resumida é a seguinte: “A normativa non contempla a designación de suplentes para ningún dos membros do Consello Escolar, de modo que entendemos...

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

Cantos representantes da ANPA e cantos dos nais/pais ten que haber no Consello Escolar?

En primaria: En centros de oito ou máis unidades: cinco nais/ pais, unha delas nomeada pola ANPA. En centros de seis ou sete unidades: tres nais/pais, unha delas nomeada pola ANPA: En centros de...

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

A ANPA ten que ter representante en tódalas comisións do Consello Escolar?

Non, a ANPA ten unha persoa representante no Consello Escolar, que normalmente é quen ocupe a presidencia da ANPA agás de que a Asemblea decidirá outra cousa, pero logo a súa participación nas diferentes...

Se unha  ANPA decide levar a cabo actividades extraescolares o centro pódese negar ou limitar espazos e horarios?

Se unha ANPA decide levar a cabo actividades extraescolares o centro pódese negar ou limitar espazos e horarios?

As actividades da ANPA deben formar parte da programación xeral anual do centro, e esa programación apróbase no Consello Escolar. Así que realmente quen se negaría non sería o centro senón o Consello Escolar....

Pódese botar xente fora se non paga a cota?

Pódese botar xente fora se non paga a cota?

Se os Estatutos establecen que esa é unha as causas da perda da condición de socia, si que pode facerse. Pero obviamente hai que facer un expediente no que se dea audiencia á persoa...