Tag: libro tesourería

É obrigado ter conta bancaria nunha ANPA ?

É obrigado ter conta bancaria nunha ANPA ?

Non, pero é absolutamente recomendábel. As ANPAS poden funcionar levando a súa tesouraría polo procedemento de caixa, pero iso ten varios problemas: A dificultade de custodiar os fondos. A excesiva dispoñibilidade que teñen os...

Cantas persoas da ANPA deben ter acceso ás contas bancarias?

Cantas persoas da ANPA deben ter acceso ás contas bancarias?

Como mínimo as persoas que ocupen a tesouraría e a presidencia, pero logo poderían ser máis se así o indican os Estatutos, ou si, permitíndoo estes, así o decidira a Asemblea Xeral. Falando de...

A ANPA pode dar diñeiro ao colexio?

A ANPA pode dar diñeiro ao colexio?

Se o colexio non pode aceptalo, a ANPA tampouco pode darllo. Non é labor das ANPAs financiar aos centros escolares, o Ensino é gratuíto, e iso implica que deben ser as Administracións Públicas quen...

Pode o centro educativo solicitar diñeiro á ANPA?

Pode o centro educativo solicitar diñeiro á ANPA?

Non, en ningún caso. O artigo 122.3 da LOE, modificada pola LOMLOE , dio claramente: “Os centros docentes públicos poderán obter recursos complementarios, logo de aprobación do seu consello escolar, nos termos que establezan...