Tag: presidencia

Poden os dous membros dunha parella formar parte da Xunta Directiva? E se un é presidente/a, e outro Tesoureiro/a? Tendo en conta que son as dúas persoas que teñen acceso á conta

Poden os dous membros dunha parella formar parte da Xunta Directiva? E se un é presidente/a, e outro Tesoureiro/a? Tendo en conta que son as dúas persoas que teñen acceso á conta

As socias da ANPA son sempre persoas físicas, que reúnan a condición de ser nai/pai/titor/titora dun alumno-a do centro escolar. E así de limitativo. Non existe o concepto de familia -formalmente falando- no seo...

Que responsabilidades ten a presidencia dunha ANPA?

Que responsabilidades ten a presidencia dunha ANPA?

A presidencia da ANPA  é quen personifica a responsabilidade da asociación, sobre todo cando a ANPA comete algunha irregularidade que dea lugar á imposición de sancións de tipo económico (as penais son sempre persoais...

Cales son as funcións da presidencia dunha ANPA?

Cales son as funcións da presidencia dunha ANPA?

Sempre hai que estar ao que digan os estatutos, que poden moi ben establecer funcións específicas para a propia ANPA que os aprobou, pero xenericamente a presidencia da ANPA: Representa á mesma diante de...