Tag: representante ANPA

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

Se o representante da ANPA no pode acudir ao Consello Escolar pode outra persoa asistir no seu lugar?

Esta pregunta trasladámoslla á consellaría de Educación, e a súa resposta resumida é a seguinte: “A normativa non contempla a designación de suplentes para ningún dos membros do Consello Escolar, de modo que entendemos...

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

Cantos representantes da ANPA e cantos dos nais/pais ten que haber no Consello Escolar?

En primaria: En centros de oito ou máis unidades: cinco nais/ pais, unha delas nomeada pola ANPA. En centros de seis ou sete unidades: tres nais/pais, unha delas nomeada pola ANPA: En centros de...

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

A ANPA ten que ter representante en tódalas comisións do Consello Escolar?

Non, a ANPA ten unha persoa representante no Consello Escolar, que normalmente é quen ocupe a presidencia da ANPA agás de que a Asemblea decidirá outra cousa, pero logo a súa participación nas diferentes...

seccion-web-recursos-preguntas-frecuentes-anpas-galegas-1

Cal é o procedemento para modificar a persoa representante da ANPA no consello escolar? Por canto tempo se nomea?

A ANPA de cada centro escolar, ou a máis representativa no caso de existir varias, ten dereito a nomear a unha persoa representante no Consello Escolar, agás de que sexa un centro de menos...