Tag: socios

As actividades que fai a ANPA teñen que ser para todo o alumnado?

As actividades que fai a ANPA teñen que ser para todo o alumnado?

Si, sempre. Deben estar dirixidas a todo o alumnado do centro educativo, e sen facer diferencias entre fillas-os de socias e non socias.

Quen son as persoas socias dun ANPA?

Quen son as persoas socias dun ANPA?

As socias unha ANPA son persoas físicas que sexan nai/pai/titora/titor dun alumno ou alumna do centro educativo onde estea creada a ANPA. Non existe a posibilidade de que as familias sexan socias, porque “familia”...

Pode unha AFA federarse nunha das nosas organizacións?

Pode unha AFA federarse nunha das nosas organizacións?

En canto ás AFAs, a resposta non é tan rotunda. Se por AFA, como adoita ser o caso, entendemos só un cambio de nomenclatura, pero se manteñen as mesmas consideracións en canto ás persoas...

Pode unha asociación de alumnado federarse nunha das nosa organizacións ?

Pode unha asociación de alumnado federarse nunha das nosa organizacións ?

En canto ás asociacións de alumnado, a resposta é non, as Federacións de ANPAS son exactamente iso, e as súas socias teñen que ser ANPAS, ou sexa, asociacións de nais e pais de alumnado...

O listado de socias comezase cada curso escolar/ano?

O listado de socias comezase cada curso escolar/ano?

Non, o listado de socias debera ser un libro que se iniciou cando se creou a Asociación, e no que se foron apuntando correlativamente as persoas (non as familias), que ao longo da historia...

A xunta directiva dunha ANPA cantos membros pode ter? Hai un límite? E se alguén quere saír cales serían os pasos?

A xunta directiva dunha ANPA cantos membros pode ter? Hai un límite? E se alguén quere saír cales serían os pasos?

A XD dunha ANPA ten que ter un mínimo de tres membros, presidencia, secretaría e tesouraría, e o resto dos cargos que os Estatutos definan. Non hai límite aos membros dunha xunta directiva, dende...

Poden os dous membros dunha parella formar parte da Xunta Directiva? E se un é presidente/a, e outro Tesoureiro/a? Tendo en conta que son as dúas persoas que teñen acceso á conta

Poden os dous membros dunha parella formar parte da Xunta Directiva? E se un é presidente/a, e outro Tesoureiro/a? Tendo en conta que son as dúas persoas que teñen acceso á conta

As socias da ANPA son sempre persoas físicas, que reúnan a condición de ser nai/pai/titor/titora dun alumno-a do centro escolar. E así de limitativo. Non existe o concepto de familia -formalmente falando- no seo...