Tag: tesourería

No caso de reter IRPF as ANPAS temos obriga de declaralo? ou estamos exentas?

No caso de reter IRPF as ANPAS temos obriga de declaralo? ou estamos exentas?

Se recibimos unha factura dunha persoa profesional que indique hai que reterlle unha contía en concepto de IRPF (un 7 ou un 15 % dependendo da súa situación, pero iso ten que indicárnolo en...

AS ANPAS temos obriga de declarar o IVE ?

AS ANPAS temos obriga de declarar o IVE ?

Se cumprimos coas obrigas que teñen as asociacións sen ánimo de lucro, que son as que establece a Lei do IVE no seu artigo 20.3: Carecer de finalidade lucrativa e dedicar, no seu caso,...

É obrigado ter conta bancaria nunha ANPA ?

É obrigado ter conta bancaria nunha ANPA ?

Non, pero é absolutamente recomendábel. As ANPAS poden funcionar levando a súa tesouraría polo procedemento de caixa, pero iso ten varios problemas: A dificultade de custodiar os fondos. A excesiva dispoñibilidade que teñen os...

A ANPA pode recadar fondos a través da venta de camisetas, lotería etc?

A ANPA pode recadar fondos a través da venta de camisetas, lotería etc?

Non, vender camisetas, lotaría, rifas, produtos artesanais, entradas a festas, etc, son actividades comerciais que as ANPAS non podemos facer; están fóra da nosa razón de ser, non son actividades estatutarias, porque de selo...

A ANPA pode mercar material ou que sexa para o colexio?

A ANPA pode mercar material ou que sexa para o colexio?

A lei orgánica de educación, fala de “recursos” cando di que non poderán provir das actividades levadas a cabo polas asociacións de nais e pais de alumnos e alumnas en cumprimento dos seus fins....

A ANPA pode dar diñeiro ao colexio?

A ANPA pode dar diñeiro ao colexio?

Se o colexio non pode aceptalo, a ANPA tampouco pode darllo. Non é labor das ANPAs financiar aos centros escolares, o Ensino é gratuíto, e iso implica que deben ser as Administracións Públicas quen...

Pode o centro educativo solicitar diñeiro á ANPA?

Pode o centro educativo solicitar diñeiro á ANPA?

Non, en ningún caso. O artigo 122.3 da LOE, modificada pola LOMLOE , dio claramente: “Os centros docentes públicos poderán obter recursos complementarios, logo de aprobación do seu consello escolar, nos termos que establezan...

Poden os dous membros dunha parella formar parte da Xunta Directiva? E se un é presidente/a, e outro Tesoureiro/a? Tendo en conta que son as dúas persoas que teñen acceso á conta

Poden os dous membros dunha parella formar parte da Xunta Directiva? E se un é presidente/a, e outro Tesoureiro/a? Tendo en conta que son as dúas persoas que teñen acceso á conta

As socias da ANPA son sempre persoas físicas, que reúnan a condición de ser nai/pai/titor/titora dun alumno-a do centro escolar. E así de limitativo. Non existe o concepto de familia -formalmente falando- no seo...