Tag: xestión anpas

No caso de reter IRPF as ANPAS temos obriga de declaralo? ou estamos exentas?

No caso de reter IRPF as ANPAS temos obriga de declaralo? ou estamos exentas?

Se recibimos unha factura dunha persoa profesional que indique hai que reterlle unha contía en concepto de IRPF (un 7 ou un 15 % dependendo da súa situación, pero iso ten que indicárnolo en...

AS ANPAS temos obriga de declarar o IVE ?

AS ANPAS temos obriga de declarar o IVE ?

Se cumprimos coas obrigas que teñen as asociacións sen ánimo de lucro, que son as que establece a Lei do IVE no seu artigo 20.3: Carecer de finalidade lucrativa e dedicar, no seu caso,...

Podemos facer un grupo de WhatsApp cos teléfonos de nais e pais?

Podemos facer un grupo de WhatsApp cos teléfonos de nais e pais?

Si, pero logo de cumprir os seguintes requisitos. Ten que estar aprobado na asemblea xeral que ese vai ser un dos métodos de comunicación da ANPA, e establecer cal vai ser o método ou...

A ANPA está obrigada a ter contratado servizo de protección de datos?

A ANPA está obrigada a ter contratado servizo de protección de datos?

Non existe unha obriga de ter ou non un sistema de protección de datos, non é como antes que había que ter os ficheiros custodiados declarados na Axencia de protección de datos. Pero a...

É obrigado ter conta bancaria nunha ANPA ?

É obrigado ter conta bancaria nunha ANPA ?

Non, pero é absolutamente recomendábel. As ANPAS poden funcionar levando a súa tesouraría polo procedemento de caixa, pero iso ten varios problemas: A dificultade de custodiar os fondos. A excesiva dispoñibilidade que teñen os...

Como se solicita o certificado dixital?

Como se solicita o certificado dixital?

Contestamos referíndonos ao certificado oficial da ANPA. Non hai unha fórmula única, porque pode solicitarse en varias oficinas, pero contestamos coa fórmula máis utilizada: Solicítase na páxina web do FNMT, a opción é a...

Pódese traballar co certificado dixital dalgún representante da directiva se a asociación aínda non ten certificado?

Pódese traballar co certificado dixital dalgún representante da directiva se a asociación aínda non ten certificado?

Formalmente o único certificado que representa á asociación é o propio, que estará a nome da persoa que ocupe a presidencia. Todos os demais, incluído o persoal da propia presidencia, non representan á asociación....

Pódese botar xente fora se non paga a cota?

Pódese botar xente fora se non paga a cota?

Se os Estatutos establecen que esa é unha as causas da perda da condición de socia, si que pode facerse. Pero obviamente hai que facer un expediente no que se dea audiencia á persoa...

sección web recursos preguntas frecuentes anpas galegas

Cantos membros fan falla para constituír un ANPA?

Como con calquera asociación, é necesario que haxa tres persoas para firmar a acta fundacional.  Con iso abonda. Aínda que non é moi aconsellábel quedarse con tan poucas socias.

En que rexistros poden/deben estar inscritas as ANPAs?

En que rexistros poden/deben estar inscritas as ANPAs?

Obrigatoriamente deben estar inscritas no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, que neste momento depende da Vicepresidencia segunda e consellaría de presidencia, xustiza e deportes (dato en outubro de 2022).

Pódese prohibir a asistencia dalgún socio ás asembleas da ANPA?

Pódese prohibir a asistencia dalgún socio ás asembleas da ANPA?

Se os estatutos así o establecen, e se se seguiu o procedemento correspondente, unha persoa socia pode verse privada do dereito de voto, ou mesmo, no último caso, da propia condición de socia. Pero...

A ANPA pode recadar fondos a través da venta de camisetas, lotería etc?

A ANPA pode recadar fondos a través da venta de camisetas, lotería etc?

Non, vender camisetas, lotaría, rifas, produtos artesanais, entradas a festas, etc, son actividades comerciais que as ANPAS non podemos facer; están fóra da nosa razón de ser, non son actividades estatutarias, porque de selo...

Que acordos se toman en asemblea ordinaria? E en extraordinaria?

Que acordos se toman en asemblea ordinaria? E en extraordinaria?

A diferencia entre asembleas ordinarias ou extraordinarias é mínima, basicamente entendemos por asemblea ordinaria a anual obrigatoria, e por extraordinarias todas as demais. Nas ordinarias adoitan aprobarse as liñas xerais do curso que comeza,...

Que pasos hai que seguir para subir as cotas ás socias?

Que pasos hai que seguir para subir as cotas ás socias?

Ten que ser un acordo da asemblea xeral. Polo tanto ten que figurar como tal na orde do día dunha asemblea convocada formalmente.