Tag: xestión

No caso de reter IRPF as ANPAS temos obriga de declaralo? ou estamos exentas?

No caso de reter IRPF as ANPAS temos obriga de declaralo? ou estamos exentas?

Se recibimos unha factura dunha persoa profesional que indique hai que reterlle unha contía en concepto de IRPF (un 7 ou un 15 % dependendo da súa situación, pero iso ten que indicárnolo en...

AS ANPAS temos obriga de declarar o IVE ?

AS ANPAS temos obriga de declarar o IVE ?

Se cumprimos coas obrigas que teñen as asociacións sen ánimo de lucro, que son as que establece a Lei do IVE no seu artigo 20.3: Carecer de finalidade lucrativa e dedicar, no seu caso,...

Podemos facer un grupo de WhatsApp cos teléfonos de nais e pais?

Podemos facer un grupo de WhatsApp cos teléfonos de nais e pais?

Si, pero logo de cumprir os seguintes requisitos. Ten que estar aprobado na asemblea xeral que ese vai ser un dos métodos de comunicación da ANPA, e establecer cal vai ser o método ou...

A ANPA está obrigada a ter contratado servizo de protección de datos?

A ANPA está obrigada a ter contratado servizo de protección de datos?

Non existe unha obriga de ter ou non un sistema de protección de datos, non é como antes que había que ter os ficheiros custodiados declarados na Axencia de protección de datos. Pero a...

É obrigado ter conta bancaria nunha ANPA ?

É obrigado ter conta bancaria nunha ANPA ?

Non, pero é absolutamente recomendábel. As ANPAS poden funcionar levando a súa tesouraría polo procedemento de caixa, pero iso ten varios problemas: A dificultade de custodiar os fondos. A excesiva dispoñibilidade que teñen os...

Como se solicita o certificado dixital?

Como se solicita o certificado dixital?

Contestamos referíndonos ao certificado oficial da ANPA. Non hai unha fórmula única, porque pode solicitarse en varias oficinas, pero contestamos coa fórmula máis utilizada: Solicítase na páxina web do FNMT, a opción é a...

Como se fai para nomear unha nova directiva ao completo ou parcialmente? Cal é o proceso obrigatorio? Votacións das familias en listas abertas ou pechadas? O proceso en xeral como debería ser

Como se fai para nomear unha nova directiva ao completo ou parcialmente? Cal é o proceso obrigatorio? Votacións das familias en listas abertas ou pechadas? O proceso en xeral como debería ser

En xeral a resposta a esta pregunta está no que digan os Estatutos da Asociación, e  hai tantas posibilidades como estatutos. Maioritariamente, as directivas son nomeadas polas Asembleas en dúas modalidades: Ou ben a...

Bórrase os socios que marchan do colexio do libro de socios? Pódese usar o numero de socio de alguén que marchou do centro?

Bórrase os socios que marchan do colexio do libro de socios? Pódese usar o numero de socio de alguén que marchou do centro?

Non se borran, danse de baixa, e o seu número queda bloqueado coa indicación de “baixa en tal data”. Non se recuperan os números.

Pódese traballar co certificado dixital dalgún representante da directiva se a asociación aínda non ten certificado?

Pódese traballar co certificado dixital dalgún representante da directiva se a asociación aínda non ten certificado?

Formalmente o único certificado que representa á asociación é o propio, que estará a nome da persoa que ocupe a presidencia. Todos os demais, incluído o persoal da propia presidencia, non representan á asociación....

Pódese botar xente fora se non paga a cota?

Pódese botar xente fora se non paga a cota?

Se os Estatutos establecen que esa é unha as causas da perda da condición de socia, si que pode facerse. Pero obviamente hai que facer un expediente no que se dea audiencia á persoa...

sección web recursos preguntas frecuentes anpas galegas

Cantos membros fan falla para constituír un ANPA?

Como con calquera asociación, é necesario que haxa tres persoas para firmar a acta fundacional.  Con iso abonda. Aínda que non é moi aconsellábel quedarse con tan poucas socias.

A ANPA ten dereito a ter local no centro?

A ANPA ten dereito a ter local no centro?

Estritamente, o que pon a normativa é o seguinte: Os directores das escolas de educación infantil e colexios de educación primaria, cando as dispoñibilidades de locais o permitan e o soliciten estas asociacións (está...

Que vantaxes ten ser socia dunha ANPA?

Que vantaxes ten ser socia dunha ANPA?

As ANPA non son asociacións de adscrición obrigatoria, e ademais non poden desenvolver no centro educativo ningunha actividade que estea só dedicada ás persoas socias ou aos seus fillos e fillas. Dende ese punto...

Quen toma as decisión nunha ANPA?

Quen toma as decisión nunha ANPA?

A asemblea xeral ou a persoa en quen a asemblea delegue. Só en caso de empate nunha votación podería decidirse polo voto de calidade da persoa que ocupe a presidencia. Porén, dende o punto...