Tag: xunta directiva

Como se fai para nomear unha nova directiva ao completo ou parcialmente? Cal é o proceso obrigatorio? Votacións das familias en listas abertas ou pechadas? O proceso en xeral como debería ser

Como se fai para nomear unha nova directiva ao completo ou parcialmente? Cal é o proceso obrigatorio? Votacións das familias en listas abertas ou pechadas? O proceso en xeral como debería ser

En xeral a resposta a esta pregunta está no que digan os Estatutos da Asociación, e  hai tantas posibilidades como estatutos. Maioritariamente, as directivas son nomeadas polas Asembleas en dúas modalidades: Ou ben a...

Quen toma as decisión nunha ANPA?

Quen toma as decisión nunha ANPA?

A asemblea xeral ou a persoa en quen a asemblea delegue. Só en caso de empate nunha votación podería decidirse polo voto de calidade da persoa que ocupe a presidencia. Porén, dende o punto...

Poden existir membros que colaboren en determinadas cuestións sen que sexan membros da xunta directiva?

Poden existir membros que colaboren en determinadas cuestións sen que sexan membros da xunta directiva?

Si, por suposto, hai que estar sempre ao que dispoñan os estatutos. Pero o lóxico é que se permita (e se non se permite debería promoverse unha modificación de estatutos) que a directiva da...

A xunta directiva dunha ANPA cantos membros pode ter? Hai un límite? E se alguén quere saír cales serían os pasos?

A xunta directiva dunha ANPA cantos membros pode ter? Hai un límite? E se alguén quere saír cales serían os pasos?

A XD dunha ANPA ten que ter un mínimo de tres membros, presidencia, secretaría e tesouraría, e o resto dos cargos que os Estatutos definan. Non hai límite aos membros dunha xunta directiva, dende...

Poden os dous membros dunha parella formar parte da Xunta Directiva? E se un é presidente/a, e outro Tesoureiro/a? Tendo en conta que son as dúas persoas que teñen acceso á conta

Poden os dous membros dunha parella formar parte da Xunta Directiva? E se un é presidente/a, e outro Tesoureiro/a? Tendo en conta que son as dúas persoas que teñen acceso á conta

As socias da ANPA son sempre persoas físicas, que reúnan a condición de ser nai/pai/titor/titora dun alumno-a do centro escolar. E así de limitativo. Non existe o concepto de familia -formalmente falando- no seo...

Cando unha xunta directiva dimite, ten que seguir en funcións? En caso afirmativo, ata cando?

Cando unha xunta directiva dimite, ten que seguir en funcións? En caso afirmativo, ata cando?

Cando unha Xunta directiva “dimite” ten que seguir en funcións ata que unha Asemblea Xeral nomee a unha directiva nova. Máis é: ten a obriga de convocar canto antes esa asemblea xeral, e mentres...

Pódese cambiar a xunta directiva en calquera momento?

Pódese cambiar a xunta directiva en calquera momento?

Pregunta trampa. Hai que diferenciar: Se por cambiar a directiva entendemos cambiar a composición das persoas que a integran, entón non, calquera cambio na composición dunha directiva require autorización da Asemblea Xeral, mesmo no...

As persoas que forman a XD teñen que ter certificado de delitos de natureza sexual?

As persoas que forman a XD teñen que ter certificado de delitos de natureza sexual?

O certificado de delitos de natureza sexual é obrigatorio para todas as persoas que realicen actividades con menores de idade. Así que e necesario ese contacto para que sexa imprescindíbel. Nese senso, se as...

As persoas que formen parte da XD das ANPAS teñen/deberían ter certificado dixital?

As persoas que formen parte da XD das ANPAS teñen/deberían ter certificado dixital?

É imprescindíbel que a ANPA teña o seu propio certificado, que non é un certificado impersoal, estará a nome da ANPA representada pola persoa que a preside. O resto dos certificados serán de persoas...

Que ten que facer unha directiva nova cando se forma?

Que ten que facer unha directiva nova cando se forma?

Os primeiros pasos que ten que dar unha nova directiva son: Inscribirse no rexistro de asociacións. Solicitar o certificado dixital a nome da nova presidencia. Modificar a titularidade das contas bancarias. Actualizar os datos...

Cal é o procedemento para a inscrición da xunta directiva no rexistro de asociacións da Xunta?

Cal é o procedemento para a inscrición da xunta directiva no rexistro de asociacións da Xunta?

Cada vez que a Asemblea Xeral escolle unha nova directiva, ou cada vez que hai unha modificación na directiva existente, que é o mesmo; e logo de que se nomeen os cargos correspondentes, o...