Tagged: familias

Por que solicitamos a negociación do protocolo?

Por que solicitamos a negociación do protocolo?

Partillamos o video de Fernando Lacaci, presidente da Confederación ANPAS GALEGAS e da Fanpa Compostela onde explica as demandas que as familias consideramos indispensables. #ANPASGALEGAS #aulasencovid

Historias do protocolo de volta ao cole, visión das familias.

Non hai medios para contratar mais profesorado para dotar aos centros e reducir as rateos nas aulas pero, vai haber persoal suficiente para facer verificación visual da correcta hixiene de mans?  Tendo en conta...

0

Historias do protocolo de volta ao cole, visión das familias.

O problema do espazo nas aulas xa existía antes da chegada desta crise sanitaria e está provocado polas elevadas ratios. Isto non se vai solucionar retirando mobiliario que, entendemos, si é indispensable e por...

Historias do protocolo de volta ao cole, visión das familias.

É algo incoherente, incomprensíbel e ilóxico pensar que nas bibliotecas se use o 50% do seu aforo mentres que as aulas podemos enchelas.  Cal será a diferenza que pode existir entre un aula e...

Historias do protocolo de volta ao cole, visión das familias.

Vai ser fantástico e moi produtivo academicamente ter carta branca na asistencia ao cole no curso 2020-21, que semella ben doado  cando as programacións, supoñemos, terán que incluír tódolos contidos que quedaron no aire...

Historias do protocolo de volta ao cole, visión das familias.

Dentro da diversidade que nos atopamos nun centro educativo o alumnado con necesidades educativas especiais (NEE) é tan só unha parte do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) e que non se...

Historias do protocolo de volta ao cole, visión das familias.

A consellaría vainos converter a todas, profesorado, familias, e até ao propio alumnado, en diagnosticadores profesionais. Somos xa especialistas sanitarios por obra e graza do protocolo, e imos ser quen de detectar, todos os...

0

Non podemos permitirnos que o rural peche

No Ensino Público Galego levamos catro meses vivindo unha situación tremendamente complexa para as familias e o alumnado galego. O estado de alarma provocado pola crise do COVID-19 abrollou  unha realidade educativa que algúns...

1

As familias galegas fartámonos da consellaría de educación

Hai dúas semanas que rematou o curso escolar máis sorprendente da nosa historia recente; sorprendente por ter vivido máis dun terzo da súa duración baixo o estado de alarma. Pero sorprendente sobre todo porque...

0

Non avanzamos neste terceiro trimestre

ESTE TERCEIRO TRIMESTRE NON AVANZAMOS As instrucións do 27 de abril pasado, da consellaría de educación, din moi claramente nas directrices xerais, as que se lle aplican a todos os centros docentes galegos, no...

0

Clases on line: resultado da enquisa

Despois do peche de centros educativos o pasado 13 de marzo, a Confederación de ANPAS Galegas quixo saber como se estaban a desenvolver as clases virtuais nestes días de confinamento. Por iso realizou unha...

0

ANPAS GALEGAS OPINA SOBRE AS INSTRUCIÓNS DO 27 DE ABRIL DA CONSELLARÍA DE EDUCACIÓN

Dende a Confederación ANPAS GALEGAS queremos manifestar a nosa satisfacción polo feito de que a   Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, dite unhas instrucións para o desenvolvemento do terceiro trimestre do...

0

Resumo instrucións Consellería Educación do 27 de abril

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de...

0

Prorrogación da vixencia dos libros de texto.

Estimada Conselleira de Educación, Universidade e Formación profesional Dende a Confederación ANPAS Galegas, en representación das familias dos centros escolares públicos galegos, tendo en conta esta situación excepcional e extraordinaria provocada polo crise do...