Etiquetado: ProtocoloCovid19

0

Historias do protocolo de volta ao cole, visión das familias.

Perfecto, entón entendemos que para finais de setembro imos ter cobertura e ancho de banda suficiente en todo o territorio, incluída a parte, nada despreciábel, do rural galego e, por suposto da montaña. Só...

Por que solicitamos a negociación do protocolo?

Por que solicitamos a negociación do protocolo?

Partillamos o video de Lorena Dapena, presidenta da Federación de ANPAS de centros públicos de Ferrolterra onde explica como vai ser o día a día das nosas fillas e fillos co protocolo que publicou a Consellería...

0

Historias do protocolo de volta ao cole, visión das familias.

Canto é 1,5 metros entre dúas persoas ? digámoslle seriamente a unha nena-o de primaria: “sepárate 1,5 metros do resto da xente que te arrodea, logo na aula xa só ten que ser un...

Por que solicitamos a negociación do protocolo?

Por que solicitamos a negociación do protocolo?

Partillamos o video de Fernando Lacaci, presidente da Confederación ANPAS GALEGAS e da Fanpa Compostela onde explica as demandas que as familias consideramos indispensables. #ANPASGALEGAS #aulasencovid

Historias do protocolo de volta ao cole, visión das familias.

Non hai medios para contratar mais profesorado para dotar aos centros e reducir as rateos nas aulas pero, vai haber persoal suficiente para facer verificación visual da correcta hixiene de mans?  Tendo en conta...

0

Historias do protocolo de volta ao cole, visión das familias.

O problema do espazo nas aulas xa existía antes da chegada desta crise sanitaria e está provocado polas elevadas ratios. Isto non se vai solucionar retirando mobiliario que, entendemos, si é indispensable e por...

Historias do protocolo de volta ao cole, visión das familias.

É algo incoherente, incomprensíbel e ilóxico pensar que nas bibliotecas se use o 50% do seu aforo mentres que as aulas podemos enchelas.  Cal será a diferenza que pode existir entre un aula e...

Historias do protocolo de volta ao cole, visión das familias.

Vai ser fantástico e moi produtivo academicamente ter carta branca na asistencia ao cole no curso 2020-21, que semella ben doado  cando as programacións, supoñemos, terán que incluír tódolos contidos que quedaron no aire...

Historias do protocolo de volta ao cole, visión das familias.

Dentro da diversidade que nos atopamos nun centro educativo o alumnado con necesidades educativas especiais (NEE) é tan só unha parte do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) e que non se...

Historias do protocolo de volta ao cole, visión das familias.

A consellaría vainos converter a todas, profesorado, familias, e até ao propio alumnado, en diagnosticadores profesionais. Somos xa especialistas sanitarios por obra e graza do protocolo, e imos ser quen de detectar, todos os...