Guías de igualdade

Aquí atoparedes as guías sobre igualdade que publicamos dende a Confederación ANPAS Galegas.

Guía de Igualdade 2019

Breve guía para a coeducación.
ACCEDE AQUÍ PARA DESCARGAR A GUÍA 2019

Guía de Igualdade 2020

A sexualidade é un tema que esperta tantas emocións positivas coma negativas, é un tema do que todo o mundo quere falar pero que case sempre se esconde entre verbas disfrazadas, pouco concretas, nada concisas e sobre todo sempre cunha carga moral que dita o que está ben e o que está mal.

ACCEDE AQUÍ PARA DESCARGAR A GUÍA 2020

Guia-igualdade-ANPAS-Galegas-2020-21

Guía de Igualdade 2021

Diversidade familiar e condutas contrarias a igualdade.

ACCEDE AQUÍ PARA DESCARGAR A GUÍA 2021

Guia igualdade ANPAS Galegas 2021

Guía de Igualdade 2022

A presente guía “Rachando estereotipos: cara a unhas masculinidades agarimosas”, busca unha mirada crítica que non se limite a explicar e describir o feminino e o masculino como categorías, senón que facilite a adquisición de ferramentas coas que tornar visible o seu carácter inxusto e a adquisición dos compromisos necesarios para cambiar as prácticas cotiás baseadas en elas.

ACCEDE AQUÍ PARA DESCARGAR A GUÍA 2022

Guia igualdade ANPAS Galegas 2022

Guía de Igualdade 2023

O botrato, un concepto para crear e desenvolver: entendemos pouco de botrato nesta sociedade nosa, máis aínda cando ese botrato debera ir dirixido ás crianzas, as persoas con dificultades ou ás maiores; porque estamos acostumadas a entender que o coidado trae de seu aparellada unha caste de condescendencia no tratamento que mantemos con esas persoas.
Todo é grave, pero a nós interésannos máis ca nada as crianzas, e vemos cando de cotián é pensar que o que lle dis a un neno non ten consecuencias, que son de goma tamén na escoita e no actitude coa que podemos dicirlles “non aprenderás nunca”, “non serves para nada”, “es o peor alumno, ou o peor fillo, que teño”. Non entendemos que o coidado exquisito de cada unha das persoas que nos acompañan na vida é unha obriga absoluta para todas e un dereito absoluto que todos merecemos.

Nesta guía, para a que pregamos lectura e atención, contamos algo do que significa non ser bentratada no día a día, e máis por parte de quen temos a obriga de facer o contrario. Se serve para facernos reflexionar xa ten moita utilidade.

ACCEDE AQUÍ PARA DESCARGAR A GUÍA 2023