Representación

O órgano de goberno da confederación ANPAS GALEGAS está conformado pola Presidencia (Fernando Lacaci Batres),  Vicepresidencia (Isabel Calvete Carrera), Secretaría (Eva Vila Rubido), Vicesecretaría (Iris Cordeiro Currás) e Tesourería (María Fernández Gil), xunto as Vogalías que conforman o resto da Xunta Directiva da confederación. A convocatoria da mesma contemplará tamén ao conxunto das federacións de ANPAs adheridas á confederación.

A Confederación de Anpas Galegas está conformada polas seguintes federacións:

Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Vigo e Comarca – FOANPAs.

Federación Galega de Anpas Compostela,  ANPAS COMPOSTELA

Federación de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Ferrolterra. FEANPAS Ferrolterra

Federacións de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos do Val Miñor. FAVALMI

Federación de ANPAs de centros públicos de Cangas do Morrazo. A Gameliña

Federacións de ANPAs do Condado-Paradanta e Louriña, FANPO.

Federacion provincial de ANPAS de Lugo, FAPACEL.

Federación Provincial de ANPAS da Coruña- Costa da Morte.  FEDANPAS da Coruña-Costa da Morte