Representación

Directiva ANPAS Galegas 2024

O órgano de goberno da Confederación ANPAS Galegas está conformado pola Presidencia (Isabel Calvete Carrera, FAPACEL),  Vicepresidencia (Lorena Dapena Merlán, FEANPAS Ferrolterra), , Secretaría (Eva Vila Rubido, FANPA Compostela); Vicesecretaría (Iris Cordeiro Currás, A Gameliña- Cangas) e Tesourería (Maika Cacheiro Lado, FEDANPAS), xunto ás Vogalías que conforman o resto da Xunta Directiva da confederación:

 • FAVALMI: Mati Sanromán.
 • FANPO: Isabel Amoedo e Marcelo Sánchez.
 • FOANPAS: Iria Salvande e María Ansín.
 • A GAMELIÑA – CANGAS: Sonia Fernández.
 • FANPA COMPOSTELA: Esther Martínez.
 • FEANPAS FERROLTERRA: Jaime Acuña.
 • FAPACEL: Leticia Gutiérrez.
 • FEDANPAS: Mónica Sande.
 • FANPA REDONDELA:  José Manuel Lago e Selene Domínguez.

A convocatoria da mesma contemplará tamén ao conxunto das federacións de ANPAs adheridas á confederación.

A Confederación de Anpas Galegas está conformada polas seguintes federacións:

 • Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Vigo e Comarca – FOANPAs.
 • ederación Galega de Anpas Compostela,  ANPAS COMPOSTELA
 • Federación de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Ferrolterra. FEANPAS Ferrolterra
 • Federacións de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos do Val Miñor. FAVALMI
 • Federación de ANPAs de centros públicos de Cangas do Morrazo. A Gameliña
 • Federacións de ANPAs do Condado-Paradanta e Louriña, FANPO.
 • Federacion provincial de ANPAS de Lugo, FAPACEL.
 • Federación Provincial de ANPAS da Coruña- Costa da Morte.  FEDANPAS da Coruña-Costa da Morte
 • Federación de ANPAS Redondela