Normativa sobre actividades complementares.

Transporte escolar

Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condicións de seguridade no transporte escolar e de menores

Instruccións para o curso escolar 2018-2019 da consellaría de Educación:

INSTRUCIÓN 3/2018 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 4 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2018-2019.

MODIFICACIÓN aclaratoria da Instrución 3/2018 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 4 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2018-2019.

Instruccións para o curso escolar 2019-2020 da consellaría de Educación

  • INSTRUCIÓN 4/2019 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2019-2020.

Manual de acompañantes de transporte escolar.

Manual do transporte escolar.

Comedores escolares

Decreto de Comedores. DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación.  PDF

Orde de Comedores. Orde do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG 05/03/2007).  PDF

– Modificación da Orde de comedores.Orde de 13 de xuño de 2008 que modifica a orde de comedores de 21 de febreiro de 2007. (DOG 19/06/2008).  PDF

Decreto de prezos públicos dos comedores escolares. Decreto 374/2009, do 6 de agosto, polo que se aproban os prezos públicos pola utilización dos comedores escolares nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG 14/08/2009). 

  • Decreto 439/2009 do 11 de decembro, polo que se modifica o Decreto 374/2009. (DOG 24/12/2009). PDF

Instrucións en relación co acceso aos servizos complementarios (comedores, transporte escolar) por parte de alumnos escolarizados en centros distintos aos que, inicialmente, lles correspondía (22 de xuño de 2009).  PDF

Instrución 2/2019, da secretaría xeral técnica da Consellaría de Educación, Universidade e formación profesional, do 6 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso 2019-2020.  PDF

Instrución 3/2019, da secretaría xeral técnica da Consellaría de Educación, Universidade e formación profesional, do 6 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso 2019-2020.  PDF

Instrución 1/2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellaría, do 4 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso 2018/2019PDF

Instrución 3/2010 sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa para o curso 2010/11. Instrución parcialmente anulada por sentenza gañada pola CIG-Ensino PDF

  • Modificación da Instrucion 3/2010, adaptándoa á seentenza que anula o parágrafo 4º do apartado 4.  PDF